Voor gemeente

Zet sleutelpersonen/ werkwijzers in om bewoners diep in de wijken te bereiken

Wij ondersteunen u in uw participatiebeleid door gebiedsgericht werkwijzers in te zetten die cultuurverschillen overbruggen tussen de gemeenschappen, het stadsdeel en werkgevers.

Focus doelgroepen

Van school naar werk

Wij bereiken en ondersteunen schoolverlaters en studenten om een stageplek, parttime of fulltime baan te vinden.

Van geen werk naar werk

Wij bereiken en ondersteunen niet uitkeringsgerechtigden en WWérs op actieve wijze om een baan te vinden.

Van werk naar werk

Wij bereiken en ondersteunen werkenden die onder de armoedegrens verdienen, niet genoeg uren maken of een andere baan zoeken.

"Onze sleutelpersonen/werkwijzers werken
integraal en outreachend."

Samen werken aan #gelijkekansen. Doet u mee?

Stichting Werkwijzer naar Werk zet sleutelpersonen / werkwijzers in om werkzoekenden uit alle doelgroepen en culturele gemeenschappen te bereiken, te inspireren en in beweging te brengen waarbij wij aansturen op zelfredzaamheid voor nu en in de toekomst. De Werkwijzers sluiten aan bij bewonersinitiatieven, zijn o.a. aanwezig in de buurthuizen/buurtwerkkamers en organiseren regelmatig events, workshops, banenmarkten als mede het bieden van actieve ondersteuning aan werkzoekenden, als mede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De activiteiten van de Werkwijzers zijn innovatief, ondersteunend en kunnen naadloos aansluiten op uw beleid en werkprocessen. Sinds 2019 zetten wij met succes Werkwijzers in in Amsterdam Zuidoost en in Noord. Wij hebben de ambitie om Werkwijzers landelijk in te zetten.

De Werkwijzers hebben als doel om onbenut arbeidspotentieel/bewoners te werven en te ondersteunen naar een duurzame baan, stage, vrijwilligerswerk en bij andere vraagstukken die gerelateerd zijn tot armoede/schulden, veiligheid, onderwijs en taal de bewoner te verwijzen naar de juiste afdeling binnen het Stadsdeel/gemeente. De bewoners die geworven worden zijn meestal niet of slecht in beeld van de gemeente en zijn vaak wel op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

 • Werkzoekende bewoners worden diep in de wijken door de sleutelfiguren geworven
 • Door de verbinding te maken met andere lokale participatie organisaties komen wij in beeld van hun doelgroep
 • Partner participatieorganisaties melden werkzoekende bewoners bij ons aan
 • Er wordt een intakegesprek ingepland met de bewoner om elkaar te leren kennen
 • Samen met de bewoner wordt een plan van aanpak opgesteld
 • De kandidaat krijgt training in “ Effectief netwerken”
 • Het CV van de kandidaat wordt door SWWNW onder de aandacht gebracht van voor hem/haar passende werkgevers, recruiters en headhunters
 • Eventueel met kandidaat mee op gesprek
 • Koude acquisitie - Er wordt actief gezocht naar nieuwe werkgevers buiten ons netwerk
 • Als de kandidaat op gesprek mag, krijgt de kandidaat een training in “ De winnende presentatie”
 • Als de kandidaat is aangenomen bieden we nazorg aan om de plaatsing bij de werkgever te bewaken
 • Dossieropbouw - De kandidaat krijgt een afgeschermde en persoonlijke profiel in onze backoffice waarin wij alle activiteiten m.b.t. de kandidaat bijhouden
 • 1x per maand terugkoppeling aan de programma Manager

 Beschrijving van de opgave Relatief veel bewoners in uw gemeente staan aan de kant. Ze zijn werkloos, en participeren niet of slechts beperkt. Of bewoners hebben een betaalde baan, maar verdienen daarmee te weinig om van rond te kunnen komen.
 Bewoners participatie De Werkwijzers sluiten aan bij bewonersinitiatieven, zijn o.a. aanwezig in de buurthuizen/buurtwerkkamers. Daarnaast wordt regelmatig door informele (zelf)organisaties bewoners doorverwezen naar de Werkwijzers.
 Uitgangspunten/bouwstenen

 Er wordt aangesloten bij de leefwereld van de bewoners. Bewoners worden in hun leefomgeving opgezocht of worden door gestuurd waarbij snel gereageerd kan worden. Daarbij wordt het gesprek gevoerd door iemand met dezelfde culturele achtergrond en dezelfde moedertaal. Daarbij geldt hoe eerder we iemand kunnen helpen hoe beter. Dit voorkomt veel persoonlijk leed, gaat escalaties tegen en is daardoor ook kosten efficiënt. Er wordt geïnvesteerd in talentontwikkeling en gestuurd op zelfredzaamheid en samen redzaamheid in de directe leefwereld van de bewoner met een hulpvraag. Bewoners worden immers ingezet om medebewoners te bereiken, positief te beïnvloeden en om hen te ondersteunen om een baan te vinden. Bewoners die eerst zelf aan de kant stonden kunnen nu het verschil maken. De aanpak is laagdrempelig .

Bouwstenen nieuwe sociale basis
• Verbondenheid en betrokkenheid
• Samen redzaamheid
• Zelfredzaamheid en ontplooiing

 Resultaat We willen niet alleen onze doelstellingen behalen. Maar ook voor continuïteit zorgen. De Werkwijzers zorgen voor instroom en doorstroom van bewoners dit in samenwerking met lokale bedrijven en participatieorganisaties.

 

#Zuidoostwerkt is een private en publiekelijke samenwerking tussen werkgevers zoals Johan Cruijf Arena, BAM, Randstad, AM, Makro, ING, UWV, de Gemeente Amsterdam, WPI, WSP, ROC van Amsterdam en het stadsdeel bestuur Zuidoost.

Nieuwsgierig naar Werkwijzers voor uw Gemeente?

Vul uw gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Druk op Esc om deze venster te sluiten.

Bewoner aanmelden voor actieve bemiddeling naar werk.

Fijn dat je een bewoner wilt aanmelden voor actieve bemiddeling naar werk. Onze werkwijzers pakken hen graag op. Vul in deze stap de gegevens van de aanmelder in. Wij houden je dan op de hoogte van de voortgang.
Wij komen graag in contact met de bewoner. Vul alle contactgegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact op met de bewoner om de mogelijkheden te bespreken.
Wat voor werk zoekt de bewoner? Geef zo veel mogelijk informatie op. Dit versimpeld het aanmeld proces en de zoektocht naar betaald werk.