Privacy verklaring

Privacyverklaring www.werkwijzernaarwerk.nl

Laatst bijgewerkt op [05-10-2023]

Welkom bij www.werkwijzernaarwerk.nl. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Wij nemen uw privacy serieus en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens op een veilige en wettige manier worden verwerkt. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelde informatie

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het gebruik van www.werkwijzernaarwerk.nl. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, contactgegevens, werkervaring, opleidingsniveau en andere relevante informatie bevatten. Wij verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën om de functionaliteit van de website te verbeteren en het gebruik ervan te analyseren.

2. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

a. Het faciliteren van de matching tussen werkzoekenden en bedrijven/partners in ons netwerk.

b. Het verstrekken van gepersonaliseerde diensten, zoals jobaanbevelingen en carrière-ondersteuning.

c. Het beheren van uw account en het uitvoeren van administratieve taken met betrekking tot onze diensten.

d. Het verbeteren van onze website en diensten op basis van gebruikersfeedback en -gedrag.

e. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en belangen.

3. Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens met bedrijven en partners in ons netwerk om u betere kansen op werk te bieden. Deze deling is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de genoemde doeleinden. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld.

4. Beveiliging van gegevens

Wij implementeren technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te voorkomen. We evalueren voortdurend onze beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de nieuwste standaarden.

5. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist is door de wet.

6. Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens. Neem contact met ons op via [contactgegevens] om deze rechten uit te oefenen.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. De laatste versie zal altijd beschikbaar zijn op www.werkwijzernaarwerk.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via [contactgegevens]. Bedankt voor het gebruik van www.werkwijzernaarwerk.nl.