Financieel administratief medewerker

Vacature categorie: Administratief Commercieel en Sales Financieel
Type vacature: Full Time Part Time
Vacature locatie: Amsterdam

Doel van de functie

 • Verrichten van de administratieve taken ten behoeve van de financiële en fiscale administratie.
 • Verrichten van werkzaamheden ten behoeve van IT-management.
 • Adviezen geven voor het te ontwikkelen beleid in zijn algemeenheid en specifiek op financieel en fiscaal vlak.
 • Verrichten van diverse ondersteunende taken.

Positie van de functie in de organisatie

 • De assistent administrateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van financiële en fiscale administratieve werkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van IT-management.
 • De assistent administrateur legt verantwoording af aan de administrateur.

Resultaatgebieden

 1. Overige financiële administratie.
 2. IT-management.
 3. Facilitaire diensten.
 4. Ondersteunende werkzaamheden.

Functie-inhoud

Bedrijfsadministratie 

 • Uitvoeren van de administratieve werkzaamheden zoals:
 • Verzamelen, controleren, invoeren, registreren en coderen van administratieve- en financiële gegevens (zoals kas, bank, giro, debiteuren en crediteuren);
 • Administreren, interpreteren, bewerken en samenstellen van diverse financiële gegevens;
 • Assisteren bij het verwerken, analyseren, toetsen en rapporteren van de (sub)administraties.
 • Controleren van kasbetalingen en ontvangsten.
 • Assisteren bij het opstellen van (deel)begrotingen.
 • Ondersteunen bij het toezien op naleving van administratieve procedures en processen.
 • Uitvoeren van periodieke controles (bankcontrole, kascontrole en overige periodieke controles op volledigheid en juistheid).
 • Signaleren van budgetoverschrijdingen.
 • Assisteren bij het inrichten, coördineren en beheren van de financiële administratie (grootboek en subadministraties).
 • Verwerken van de grootboekadministratie.
 • Controleren van aansluitingen met de diverse subadministraties en geautomatiseerde systemen en het afstemmen en oplossen van onduidelijkheden met de administrateur.
 • Assisteren bij het opstellen van en bewaken van het liquiditeits- en investeringsplan.
 • Verwerken van de dagboekadministratie en het volgen van het in- en uitgaande betalingsverkeer.
 • Opstellen van overzichten en voorbereiden van maand en kwartaalrapportages.
 • Opstellen van de BTW-aangiften en vaststellen op volledigheid.
 • Assisteren bij het uitvoeren van administratief controlespoor met betrekking tot de douaneactiviteiten.
 • Signaleren van knel- en verbeterpunten inzake het financieel beheer van de organisatie en afstemmen met de administrateur.
 1. Debiteurenadministratie
 • Vastleggen vorderingen.
 • Controleren uitgaande facturen, debiteuren, vorderingen en betalingen.
 • Aanmaken controlelijsten.
 • Bewaken van de afgesproken betalingstermijnen.
 • Verzorgen betalingsherinneringen.
 • Vaststellen van kredietlimieten.
 • Opstellen lijst dubieuze debiteuren.
 1. Crediteurenadministratie
 • Registreren ingekomen facturen.
 • Controleren en coderen facturen.
 • Invoeren van de factuurgegevens.
 • Aanmaken betaalopdrachten.
 • Afhandelen aanmaningen.
 • Aanmaken betaallijsten.
 • Verwerken facturen in administratie.
 • Controleren aansluitingen.
 1. Personeelsadministratie
 • Assisteren bij het verzorgen van de salarisadministratie.
 • Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden.
 1. Overige financiële administraties
 • Het controleren en registreren van de Kas.
 • Het uitschrijven en bewaken van verzekeringspolissen.
 • Assisteren bij het verzorgen van claims.
 • Beoordelen van debiteuren en crediteuren achterstanden.
 • Verzorgen van betalingsherinneringen.
 • Assisteren bij het onderhouden van contacten met het incassobureau en de gerechtsdeurwaarders.
 • Signaleren van juridische problemen van uiteenlopende aangelegenheden die een bedreiging vormen voor de organisatie.
 1. IT-management
 • Assisteren bij het beheren van hardware en software en bijbehorende licenties.
 • Assisteren bij het beheren van leverancierscontracten van IT-diensten, producten en apparatuur, waaronder outsourcingscontract.
 • Assisteren bij het beheren en bewaken van IT-gebruik en IT-beveiliging en de informatieverstrekking hierover.
 • Assisteren bij het onderhouden van contacten met en aanspreekpunt zijn voor de systeembeheerder(s) van leverancier(s).
 • Ondersteunen bij vragen omtrent hardware en software.
 • Ondersteunen bij contractafspraken.
 • Signaleren en bespreken van hardware en software problemen en melden bij leveranciers.
 1. Facilitaire diensten
 • Bewaken voorraden voor kantoor en logistiek.
 • Signaleren tekorten en informatie verstrekken hierover.
 1. Ondersteunende werkzaamheden
 • Ondersteunen van de werkzaamheden van de administrateur en algemeen directeur.

Functie-eisen

 • MBO/HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring met financiële bedrijfsadministratie en fiscale administratie en de bijbehorende werkprocessen.
 • Kennis van i-muis.
 • Kennis van Microsoft Excel.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Bedrijfscompetenties

Functiespecifieke competenties 

 • Organiseren van eigen werk.
 • Analytisch vermogen.
 • Flexibel gedrag.
 • Mondelinge communicatie.

 

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx